Hallinnonluovutuskokous

Yleensä kokous pidetään noin kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun yhtiön rakennukset ovat valmistuneet. Tapauskohtaisesti kokouksen järjestäminen voi viedä pidemmänkin ajan.


Kokouksessa asunto-osakeyhtiö luovutetaan rakennuttajalta osakkaille ja esitetään yhtiön välitilinpäätös. Lisäksi pääsette valitsemaan yhtiöllenne uuden hallituksen, joka päättää mahdollisen isännöitsijän.